Over ons

Ons team

Assunnah-Suriname is sinds april 2021 officieel ingeschreven bij de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) in Suriname. Sindsdien zijn we druk bezig geweest om alles op te zetten. We zijn een zelfstandige moskee en niet aangesloten bij een andere moskee of (koepel)organisatie. Op 10 Ramadan 1443, dat overeenkomt met 11 april 2022, zijn we naar buiten getreden en is onze website online.

Ons team bestaat uit:
 • Ustaadh drs. Omar as Surinami (afgestudeerd aan de universiteit van Medina)
 • Ustaadh Caine Karijoredjo (masterstudent aan de universiteit van Medina)
 • Broeder Ahmad Muradin
 • Broeder Azif as Surinami

Doelstellingen

Assunnah-Suriname wilt binnen de moslimgemeenschap eenheid creëren op basis van de Qur’an en soennah, volgens het begrip van de vrome voorgangers. We willen dat de moskee een ontmoetingsplek wordt, waar de gelovigen samen kunnen komen om de harten tot rust te laten komen en waarbij de gemeenschap kennis kan vergaren over de ware, zuivere en vredige islam. Dit willen wij ook overbrengen aan de niet-moslims in Suriname.

Dit doel willen wij bereiken door lessen te verzorgen voor de moslimgemeenschap en hen hiermee bewuster te maken over de islam. Verbetering begint namelijk door onszelf op de eerste plaats te veranderen.

Voorwaar, Allaah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.
Bron: Soerah ar-Raʿd 13: 11

Dit doen wij door middel van du’a en door kennis op te doen over de zuivere islam. Terug naar de fundamenten van de religie, zoals de profeet Mohamed ﷺ en zijn sahaba deze ook hebben gepraktiseerd.  Dit gaat stap voor stap, door te beginnen met het leren van tawhied (het zuivere monotheïsme, waarin alle vormen van aanbidding slechts regelrecht worden gericht aan Allaah, de Schepper, de Heer van de hemelen en de aarde).

En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt dan, en volgt geen [andere] paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen (Allaah) vrezen.
Bron: Soerah al-An’aam 6: 153

De Profeet ﷺ zei: De beste mensen zijn mijn generatie, daarna degenen die hen opvolgen en daarna degenen die hen opvolgen.”
Bron: Hadith uit Bukhari en Muslim

Dit zijn slechts enkele van de vele bewijzen uit de Qur’an en soennah die wij als leidraad nemen om eenheid te creëren in de moslimgemeenschap. Verder is een ieder uiteraard van harte welkom om de gebeden, lessen en andere bijeenkomsten bij te wonen. Lid of geen lid…. Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Guyanezen en anderen…u bent allen welkom!

De profeet Mohamed ﷺ zei: “O mensen, jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Er is geen superioriteit van de Arabier boven de niet-Arabier, van de niet-Arabier boven de Arabier, de rode boven de zwarte of de zwarte boven de rode, behalve met betrekking tot godsvrucht.”
Bron: Hadith uit Ahmad

Onder onze doelstellingen in het onderwijs vallen lessen over
 • De correcte geloofsleer (‘Aqiedah)
 • Qur’an leren lezen en het memoriseren voor jong en oud
 • Leren lezen, spreken en schrijven van de Arabische taal
 • De biografie van de profeet Mohamed صلى الله عليه وسلم
 • Het gebed
 • Anti-radicalisering
 • Het huwelijk
 • Opvoeding van kinderen
 • Goede manieren en omgangsvormen met de medemens
 • Een juiste omgang met de overheid en niet te rebelleren