Het gebed

Het gebed is zonder twijfel gekoppeld aan de Islam. Het is op veel plekken benoemd in de Qur’an en in de soennah.

Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.
Bron: Soerah an-Nisaa’ 4 : 103

De profeet heeft gezegd: “De hoofdzaak is de Islaam en zijn steunpilaar is het gebed.”
Bron: At-Tirmidhi 2616

Ook zei hij : “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden”.
Bron: Al-Boekhaarie

Wij hebben hem niet zien bidden, maar zijn sahaba (metgezellen) wel. Dit is opgeschreven en authentiek bewaard gebleven. Het is daarom aan ons om deze kennis te vergaren, zodat wij kunnen bidden op dezelfde manier als onze geliefde profeet Mohamed .

Hoe verricht ik het gebed op de juiste manier? | Aboe Youssef 'Abdelghafour